shape
shape
shape
2007 videonadzor.org. All rights reserved.


Racunarske mreže omogucavaju medjusobno komuniciranje izmedju racunara pomocu neke stalne ili privremene veze. Za umrežavanje više racunara potreban je poseban hardver, ali i softver,kao i poznavanje nacina umrežavanja. Umrežavanje podrazumijeva ostvarivanje veze u cilju razmjenjivanja resursa, ideja ili informacija izmedju dve tacke. Povezivanje racunara se osim pomocu kablova može ostvariti i bežicno, posredstvom radio tehnike.

Uredaji racunarskih mreža

Uredaji racunarskih mreža služe za omogucavanje prenosa podataka izmedu dva ili više racunara u nekoj racunarskoj mreži. Najzastupljeniji su Bridge, Firewall, Gateway, Router, Switch, Hub, Repeater, Modem i Mrežna kartica. Slijedi nekoliko osnovnih podataka o svakom od njih.

Bridge: Uredaj koji spaja više mreža preko sloja podataka.

Firewall: Firewall je deo hardvera koji u sklopu racunarske mreže ima mogucnost da spreci nepropisni prenos podataka preko mreže koji je zabranjen od strane siguronosne polise.

Gateway: Uredaj koji se nalazi u cvoru racunarske mreže, služi za komunikaciju sa nekom drugom mrežom koja koristi drugaciji.

Router: Poseban uredaj koji odreduje sledecu mrežnu adresu na koju se šalje paket podataka, za razliku od gateway-a ne može se povezivati na razlicite protokole.

Switch: Uredaj koji upravlja protokom podataka izmedu pojedinih delova lokalne mreže (LAN).

Hub: Spaja više uredaja te tako pravi mrežu izmedu dva ili više racunara.

Repeater: Uredaj koji pojacava digitalni signal koji prima od glavnog mrežnog uredaja.

Modem: Uredaj koji pretvara analogne signale u digitalne i obrnuto.

Mrežna kartica: Uredaj koji služi za umrežavanje racunara preko UTP (Cat-5) kablova, obicno preko Ethernet protokola.

Za umrežavanje potrebni su i nužni kablovi. Category 5e (Cat-5) kabl sa RJ45 prikljuccima je današnji standard za racunarske mreže. Postoje dvije vrste Cat-5 kablova, ravni i crossover kabl. Za umrežavanje dva racunara potreban nam je samo jedan Cat-5 (crossover) i dvije mrežne kartice na dva racunara (ili vec integrisana cipa u maticne ploce) što je ujedno i najjeftinija varijanta.

Za vece mreže potrebni su nam dodatni uredaji kao što su Switch, dok je Hub u velikoj mjeri vec prevaziden. Za vece mreže ne koristimo crossover kablove vec ravne (flat) kablove. Crossover kablovi mogu samo prikljuciti dva racunara direktno. Ravni kablovi služe za prikopcavanje racunara ili više njih sa switchem, efektivno cineci vecu mrežu.

Nacin umrežavanja

Umrežavanje racunara možemo izvesti pomocu žice ili putem radio signala, najcešce uz pomoc Wi-Fi tehnologije. Najviše korišteni žicni nacini umrežavanja su Ethernet umrežavanje, te umrežavanje pomocu telefonskih i elektricnih instalacija. Za bežicno umrežavanje racunara se najviše koristi Wi-Fi standard, dok se za povezivanje manjih uredaja, kao što je na primjer mobilni telefon, koristi Bluetooth standard.

Racunarske mreže su uveliko poboljšale nacin rada na racunaru. Pomocu umrežavanja moguce je dijeliti jedan printer ili skener izmedu dva racunara, dijeliti jednu internetsku konekciju za sve racunare u mreži, pristupiti podacima sa jednog racunara sa drugog (kao što su filmovi, slike, muzika) itd.

Postoji više nacina umrežavanja koje korisnik može izabrati. Najnovije i najpopularnije je bežicno umrežavanje, zbog prilicne jednostavnosti i elegancije (nema kablova), male cijene ali i sve vece brzine koja se postiže novim tehnologijama.
Racunarske mreze

Projektovanje
Instalacija
Programiranje

Kontakt:
KBC Security
064 1 555 914
shape
shape
shape
Digitalni video snimaci za video nadzor DVR
Samsung,HikVision,Dahua,TVT
shape
Network Video Recorderi NVR
shape
Analogne kamere za video nadzor
shape
Ip kamere za video nadzor
Paradox alarmni sistemi -Canada-
Kontrola pristupa i Evidencija radnog vremena
Live Stream
Live Stream
HOME     |       DOWNLOAD     |        TESTOVI I TEHNICKA PODRSKA     |     FORUM    |     KONTAKT
           ALARMNI SISTEMI      |      VIDEO INTERFONI     |        OPREMA ZA VIDEO NADZOR 
MOBILNI DVR UREDJAJI   |   SATELITSKO PRACENJE VOZILA   |  KONTROLA PRISTUPA
RAČUNARSKE MREŽE   | PANASONIC TELEFONSKE CENTRALE
           Novosti